ដំឡើង Windows 7 ពី HardDisk

ជាទូទៅនៅពេលដែល Windows មានបញ្ហា យើងតែងតែធ្វើការដំឡើងវាឡើងវិញតាមរយៈ DVD ឫ USB ដូច្នេះអ្នកត្រូវមាន DVD Windows ឫក៏បង្កើត Bootable USB សម្រាប់ការដំឡើងឡើងវិញ ។ ឥឡូវនេះ​ខ្ញុំសូមណែនាំ​នូវវិធីងាយស្រួលម្យ៉ាង ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការដំឡើង Windows 7 ពី Harddisk របស់អ្នកតែម្តង ដោយអ្នក​គ្រាន់តែមាន Soft Windows 7 នៅក្នុង Harddisk របស់អ្នក ។

របៀបធ្វើ

ចុច F8 នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមបើកដំបូង រួចសូមជ្រើសរើសយក Repair Computer

សូមចុចលើ Next button

ជ្រើសរើសឈ្មោះ User និង បញ្ចូល លេខសម្ងាត់របស់អ្នក

ជ្រើសរើស Command Prompt

សូមវាយ៖ E:\Win7\Setup.exe (ឧទាហរណ៍៖ Soft Windows នៅទីតាំង E:\Win7)

សូមចុចលើ Next button

សូមចុចលើ Install Now ដើម្បីដំណើរការដំឡើង Windows 7 របស់អ្នក

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s