បើក Aero Theme ក្នុង Windows 7 និង Vista ធ្វើឱ្យ​កុំព្យូទ័រ​ទាប​ដំណើរការ​យឺត

Aero Theme មានតួនាទីជាអ្នកកំណត់នូវពណ៌របស់ Windows 7 ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មើលទៅ​មាន​ភាពស្រស់ស្អាត និង មានចលនា​គួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ ។ ដោយសារហេតុនេះហើយ​វាធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រ​ដែលមាន VGA, RAM និង CPU ទំហំតូច ដើរយឺត ហើយឆាប់គាំង ។

ប្រសិនបើ Windows 7 ឬ Vista របស់អ្នកដើរយឺត ហើយអ្នកមិនចង់ប្តូរមកប្រើ Windows XP ដោយមូលហេតុផ្សេងៗ (ដូចជា Windows 7 មិនសូវឆ្លងមេរោគ ។ល។) លោកអ្នកអាចបិទ Aero Theme របស់ Windows 7 ដោយធ្វើតាម​វិធីខាងក្រោម៖

Right-click លើ Desktop ហើយយក Personalize

ហើយផ្ទាំង Personalize នឹងបើកឡើង

Scroll ចុះក្រោយ ហើយចុចលើ Windows 7 Basic

នោះ Windows 7 របស់អ្នកនឹងប្តូររូបរាងទៅសាមញ្ញដោយបិទ Aero ទាំងអស់ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s