រក្សាឯកសា​របស់អ្នក​បាន​យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព​

ជាការពិតណាស់ការរក្សាភាពសំងាត់​ផ្ទាល់​ខ្លួនពិតជាមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់​មិនអាច​ខ្វះបាននោះទេ ។

ជាមួយគ្នានោះដែរការរក្សាឯកសា ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​វា​ក៏​ជាកត្តាមួយ​ដែល​យើង​ទាំងអស់​ គ្នាគប្បីគួរតែដឹងផងដែរ ។ ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំ​នូវ​វិធីរក្សា​សុវត្ថិភាព​ដល់ឯកសារ​របស់អ្នក​ តាមរយៈ Encryption ។

របៀបធ្វើៈ

  • ចូលទៅកាន់ទីតាំងឯកសា​ដែល​អ្នកចង់ Encrypt
  • Right-Click លើឯកសា​ដែល​អ្នកចង់ Encrypt យកពាក្យថា Properties
  • ចុចលើ ប៊ូតុង Advanced
  • ធីក​ក្នុង​ប្រអប់មុខពាក្យថា Encrypt contents to secure data ចុច Ok រួច  Apply

បន្ទាប់ពីអ្នកបាន Encrypt ចប់ឯកសា​របស់អ្នក​នឹងប្រែទៅជាពណ៌បៃតងហើយ​លោកអ្នក​នឹង​មិនអាច​ បើកឯកសានោះបានទេក្រៅពី User និង Password ដែល​អ្នកបាន Encrypt ។

ដើម្បី​ឲ្យ User ដទៃ​អាចបើកឯកសានោះបានលុះត្រាតែអ្នក Export: pfx file ឱ្យ User នោះយកទៅ Import

របៀបធ្វើៈ

  • Run: mmc
  • File  Add/Remove Snap-in… Certificate  Add  My user account  Ok  Ok
  • Expand Certificate-Current User  Personal  Certificate
  • Right-Click លើ User Account ចូល Export ចុច Next ចុច Yes, export the private key ចុច Next ចុច Next ចុច ដាក់ Password សម្រាប់​ការដំណើការ pfx file ចុច Next ចុចលើ Browse សម្រាប់​ទីតាំង​ដែល​អ្នកចង់រក្សា pfx file របស់អ្នក ចុច Next ចុច Finish

​នៅពេល​ដែល​អ្នកចង់​ឲ្យ User ដទៃ បើក ឯកសា​ដែល​អ្នកបាន Encrypt គ្រាន់តែ Run file pfx ដែល​អ្នកបាន​បង្កើត លើ User នោះ នោះគេនឹងអាចបើកឯកសានោះបានភ្លាម ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s