អូ!​SSD មានន័យ​ចឹង​ទេ​អី!

SSD ជា​អក្សរ​កាត់​ជា​មាន​ពាក្យ​ពេញ Solid-state disk ឬ electronic disk។ ពាក្យ​នេះ​សំដៅ​លើ​ Device សម្រាប់​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ ដែល​ប្រើប្រាស់​អង្គ​ចងចាំ Solid-state គឺ​មាន​ន័យ​ថា​ប្រើ​ប្រាស់​ Chip សម្រាប់​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ។

SSD នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​ពី​ Hard Disk Drives (HDDs) ដោយ​សារ​ SSD ប្រើ​ប្រាស់​ Chip សម្រាប់​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ រី​ឯ HDDs ប្រើប្រាស់​ថាស​ ឬ​ឌីស្ក​សម្រាប់​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ។ បើ​ប្រៀបធៀប​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​វិញ SSD ហាក់​ដូច​ជា​មាន​ភាព​រងគ្រោះ​តិច​ជាង HDDs ណាមួយ​ល្បឿន​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ​ SSD ក៏​ខ្លាំង​ជាង HDDs ដែរ។

ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ជា​គុណ​វិបត្តិ​របស់ SSD នោះ​គឺ​វា​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង HDDs។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Definition. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s