​គំរូ Website E-Commerce ល្អៗ​

ដើម្បី​អាច​បង្កើត website ឱ្យ​បានល្អបានលុះត្រាតែស្វែងយល់ពី website ផ្សេងៗ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន ដើម្បី​អាចដឹងថាតើយើងត្រូវដាក់អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង website ។ ឥឡូវខ្ញុំសូម​បង្ហាញ​លោកអ្នក​នូវ​គំរូ website E-Commerce ល្អៗ​មួយចំនួន​ដែល​លោកអ្នក​ប្រហែលជាមិនធ្លាប់​ស្គាល់ ។

​ទាំងអស់​ខាងលើនេះ​គ្រាន់តែ​ជា​គំរូ​ខ្លះៗ​នៃ Website E-Commerce ប្លែកៗ​តែប៉ុណ្ណោះ ។
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s