មាន Registry ឥតប្រយោជន៍​ច្រើន​បណ្ដាល​ឱ្យ Windows ដំណើរការ​យឺត

ជាង ៩០% នៃ Windows 7 រងការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការដោយសារតែ registry ដែលខូច ហើយមិនទាន់បានលុប​ចេញពី Windows ។ Registry ដែលខូចទាំងនេះកើតឡើង ដោយសារការដំឡើង និង លុបកម្មវិធីផ្សេងៗ ឬការកែ options មួយចំនួនរបស់ System ។

ហេតុអ្វីបានជាមាន Registry ឥតប្រយោជន៍ក្នុង Windows

នៅពេលដែលលោកអ្នកដំឡើង Windows ក្នុងកុំព្យូទ័រ  ហើយប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលកាន់តែយូរទៅៗ លោកអ្នក​ពិតជាមានបញ្ហា performance របស់ Windows ធ្លាក់ចុះជាមិនខាន ដោយសារតែនៅរាល់ពេល​ដែលអ្នកធ្វើការ​ដំឡើង និង លុបកម្មវិធីចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកញឹកញាប់ ដែលធ្វើឲ្យទំហំនៃ registry កាន់តែធំទៅៗ ធ្វើឲ្យ​កុំព្យូទ័រដំណើរការកាន់តែយឺតៗ ព្រមទាំងលេចចេញ massage error ជាច្រើន ។

ការសម្អាត Registry ឥតប្រយោជន៍

ដើម្បីដោះស្រាយនូវនេះបានលោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីសម្អាត registry ព្រោះវាមានសមត្ថភាព​ជួសជុល​រាល់បញ្ហា​កើតមាននៅលើ registry ដោយវានឹងលុប registry ណាដែលមិនត្រូវការ ដើម្បីបង្កើនល្បឿន​ដំណើរការ​របស់​កុំព្យូទ័រ ព្រមទាំងរៀបចំ registry ឲ្យមានរបៀបរៀបរយ ។

កម្មវិធីសម្អាត registry ដែលល្អ និង ឥតគិតថ្លៃមានដូចជា៖

Wise Registry Cleaner

Glary Registry Cleaner

Auslogics Registry Cleaner

Eusing Free Registry Cleaner

Tweak Now RegCleaner

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s