មិនចាំបាច់បិទ Windows Firewall ក៏​អាច Share ទិន្នន័យ​បានដែរ

Windows Firewall គឺជា​សេវាកម្ម​ដែល​បង្កើត​មកស្រាប់​ជាមួយនឹង Windows 7, Vista , Server 2003, Server 2008 និង Windows XP Services Pack 2 ក្រោយៗ​មកទៀត ។

ចំពោះ Windows Firewall វា​ក៏​ជា​ចំណែក​មួយដ៏​សំខាន់​ផងដែរ ក្នុង​ការ​ការពារ​នូវ​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក ឱ្យ​ជៀសផុតពីរការរំខាននឹងការ Hack តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ផ្សេងៗ ហើយជាធម្មតា​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​គឺ Windows Firewall បើក (On) ៕

ជា ​ទូទៅ​នៅលើ​ប្រព័ន្ធ ComputerNetwork ត្រូវការ​ឱ្យ​កុំព្យូទ័រ​ទាំងអស់​នោះអាទំនាក់ទំនងគ្នាបានទើបអាចចែកចាយ (Share) នូវ​ទិន្នន័យ​ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាន លុះត្រាតែអ្នកកែ​នូវ WindowsFirewall ឱ្យ​ទៅជាបិទ (Off) ជាមុនសិន ។ សម្រាប់ Windows7​លោកអ្នក​មិនចាំបាច់ Off នៅ WindowsFirewall ក៏​អាច Share នូវ​ទិន្នន័យ​បានដែរដោយអនុវត្តន៍​នូវ​គន្លឹះដូច​ខាងក្រោម​៖

–    ចូល Start => Control Panel => windows Firewall => លោកអ្នក​នឹងឃើញ​នូវ​ផ្ទាំង Windows Firewall (Start+r => firewall.cpl)

–    លោកអ្នក​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​នូវ​ពាក្យថា “Allow the program or feather through windows firewall

​ជ្រើសរើស​យក​នូវ​ពាក្យថា “File and Printer Sharing

​ជ្រើសរើស​យក “Ok” ជាការស្រេច ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s