របៀប​​ថែរក្សា និង​ជួសជុល​បញ្ហា Windows Registry

ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ថែរក្សា​កុំព្យូទ័រ​ឱ្យ​បាន​ល្អ សួស្ដី​សូម​ណែ​កម្មវិធី​​ពិសេស​មួយ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា CCleaner ហើយ​ខាងក្រោម​​នេះ​គឺ​ជា​​​របៀប​ណែនាំ​ខ្លះ​ៗ​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី ​​របស់​វា ។

១. ជាដំបូង សូម​ទាញ​យក​កម្មវិធី CCleaner មក​ដំឡើង​ជាមុន ។ សូម​ចុច​នៅត្រង់​នេះ

២. បន្ទាប់​ពី​ដំឡើង​រួច​រាល់​ហើយ សូម​បើក​កម្មវិធី​ដោយ​ចុច Start > All Programs > CCleaner > CCleaner ។

៣. សូម​ចូល​មុខងារ Registry ។

៤. សូម​ចុច​ប៊ូតុង Scan for Issues ដែល​នៅ​ខាងក្រោម ។

៥. ក្រោយ​ពី​​ដំណើរការ​វិភាគ (Scan) ​បាន​បញ្ចប់ សូម​ចុច​ប៊ូតុង Fix All Selected Issues ដើម្បី​ធ្វើការ​ជួសជុល​បញ្ហា​ដែល​កើត​មាន​ចំពោះ Registry ។ ក៏ប៉ុន្ដែ ប្រសិន​បើលោកអ្នក​ចង់​ជ្រើសរើស​បញ្ហា​ជាក់លាក់​ណាមួយ​​មក​ជួសជុល​​វិញ សូម​​ចុច​ប៊ូតុង Fix Issue ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s