បំលែង File video តាមកម្មវិធី ANT Video Converter 2012

​ថ្ងៃ​សៅរ៏ ទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១២ គឺជា​ថ្ងៃ​ទីមួយ ដែល​ទស្សនាវដ្តីអាន “ANT” បានចេញ​នូវ​កម្មវិធី​បំប្លែងវីដេអូបាន​រហូត​ដល់៤២​ប្រភេទ និងបំប្លែងវីដេអូទៅជា​សំឡេង​ដូចជា MP3 (MPEG Layer-3) , WMA (Windows Media Audio) , និង WAV ។

នេះជា​កម្មវិធី​ខ្នាតធំទី២ ប្រភេទ Personal Free Edition ដែល​បង្កើត​ឡើងដោយទស្សនាវដ្តីអាន “ANT” ហើយ​អនុញ្ញាត​ចែកចាយសេរី ហើយ​ក៏​ជា​កម្មវិធី​កំដរមួយមុននឹងទស្សនាវដ្តីអាន “ANT” ចេញ​នូវ​កម្មវិធី ANT Dictionary 2012 Premium Edition ដែល​ជា​ជំនាន់​ពិតប្រាកដមួយនិងស្ថិតក្រោមការត្រួត​ពិនិត្យ និង សាកល្បងដ៏ជាក់លាក់មួយធ្វើ​យ៉ាង​ណាកាត់​បន្ថយ​ជាអតិបរិមា​នូវ​ គុណវិបត្តិទាំងឡាយ ដែល​កើតមាន​ក្នុង​ជំនាន់​មុនៗ ។
​ កម្មវិធី ANT Video Converter 2012 Personal Free Edition នេះអាច​ស្វែងរក copy ដោយសេរីនៅទីតាំងថ្មី សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចាប់ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៏ ទី១០ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១២ នេះ ។
ទស្សនាវដ្តីអាន “ANT” គឺជាទស្សនាវដ្តី​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យានាំមុខគេ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ កម្ពុជា ថ្វីត្បិតតែយើងមកក្រោយគេ​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​យើងគឺជាអ្នក​ស្វែងរក​នូវ​គំនិតថ្មី និង​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​កិត្តិយស​ខ្មែរ ទោះបីជាការ​បង្កើត​ទាំងនោះ​វានៅមាន​កម្រិត​ក៏​ពិតមែនដោយសាបញ្ហាប្រាក់​ចំណេញ ក៏ ប៉ុន្តែ​វា​ប្រសើរ​ជាអ្វី​ដែល​គ្មាន​សោះ ហើយ​ប្រើ​តែរបស់បរទេសទាំងស្រុងនោះដែរ ។
ចូរគាំទ្រយើងខ្ញុំ ​បន្ថែម​ទៀត​នូវ​អ្វី​ដែល​ប្រិយមិត្ត​កំពុង​ផ្តល់​ឱ្យ ដើម្បី​ជា​កម្លាំង​ចិត្ត ក្នុង​អ្វី​ដែល​ជាបេសកម្មរបស់ទស្សនាវដ្តីអាន “ANT” ក្នុង​វិស័យ ICT របស់​ខ្មែរ​
​ខាងក្រោម​ នេះគឺជាអ្វី​ដែល​មាននិយាយ​នូវ​ក្នុង Readme របស់ ANT Video Converter 2012 Personal Free Edition ដែល​បានចេញនៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s