ការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីមេរោគ

គ្មានអ្វីអាចធានាពីសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបាន ១០០% នោះទេ ។

អ្នកអាចបង្កើននូវសុវត្ថិភាពទៅអោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងការបន្ថយការជ្រៀតចូលរបស់មេរោគដោយប្រើ firewall, update ប្រពន្ឋ័ដំណើរការរបស់កុំព្យូទ័រ (Windows, MacOS ឬ Linux) និង កម្មវិធីកំចាត់មេរោគអោយបានញឹកញាប់ និងអនុវត្តន៍តាមចំនុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

ចំនាំ៖ ដោយសារតែគ្មានវិធីក្នុងការការពារកុំព្យូទ័រពីមេរោគបាន ១០០% នោះ លោកអ្នកគួរតែធ្វើការ backup ឯកសារសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នកដើម្បីការពារការបាត់បង់ណាមួយ ។

វិធីដើម្បីជួយអោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជៀសផុតពីមេរោគៈ

១. ប្រើ Internet firewall (មានជាស្វយ័ប្រវត្តិជាមួយ Windows XP SP2)

២. បើក automatic updating

៣. ដំឡើងកម្មវិធីថែរក្សាកុំព្យូទ័រ និងកំចាត់មេរោគដូចជា Windows Live OneCare (ហើយអោយកម្មវិធីទាំងនោះដំនើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិន៍ពេលដែលកុំព្យូទ័របើក ”StartUp”)

៤. កុំបើក e-mail attachment ពីបុគ្គលដែលលោកអ្នកមិនស្គាល់

៥. ជៀសវាងការបើក e-mail attachment ទោះបីជាលោកអ្នកស្គាល់ e-mail នោះក៏ដោយ លើកលែងតែអ្នកដឹងច្បាស់ពី attachment នោះ ។ អ្នកផ្ញើអាចទទួលការវាយលុកពីមេរោគ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s