កម្មវិធី​ពិសេស​សម្រាប់ Valentine Day

សម្រាប់ឱកាសពិសេសនៅថ្ងៃទិវានៃក្ដីស្រលាញ់ សូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្ដូរ Style កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក មកប្រើជាមួយកម្មវិធី Valentine Skin Pack ។ កម្មវិធីនេះវាអាចប្ដូរ Style កុំព្យូទ័រអ្នកមកមានលក្ខណៈ រ៉ូមេទិចសម្រាប់ អបអរ ថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ។ កម្មវិធីនេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ Mouse ប៊ូតុង Start Bottom និង ផ្ទៃអេក្រង់កុំព្យូទ័រទាំងមូល។

វាមានទំហំ 7.62 MB ៕Download

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s