កម្មវិធី Photo Frame ដ៏​អស្ចារ្យ

កម្មវិធី Photo Frame ជាកម្មវិធីមួយដែលអាចឱ្យយើងរៀបចំរូបភាពរបស់យើងដាក់ក្នុងស៊ុម ហើយរៀបចំវាដាក់លើ Screen កុំព្យូទ័ររបស់យើង ដូចជា Gadgets មួយផងដែរ។ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីពិសេសមួយដែលអាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយប្រើបានជាមួយ Window 7 ។ យើងអាចរៀបចំរូបភាពយើងតាមតម្រូវការបានដោយអនុវត្តតាមរបៀបដូចតទៅ។

១. ដោនឡូត និង ដំឡើង កម្មវិធី Photo Frame: Download

២. នៅពេលយើង ដំឡើងរួច យើងចុចបើកលើ កម្មវិធីនេះ រួច Right Click ហើយយក ពាក្យ Open Setting ។ នៅពេលនោះវានឹងចេញផ្ទាំងសារមួយឱ្យយើង ជ្រើសរើសស៊ុម (Select Frame ) ដូចនេះ យើងអាចជ្រើសរើសស៊ុមណាមួយដែលយើងពេញចិត្តបាន។ ម្យ៉ាង វិញទៀតយើងអាច ជ្រើសរើសរូបភាពឬ រូបថតយើងបានផងដែរ ដោយចុចលើ Select Photo ហើយយើងចុច Open Photo នៅពេលនោះយើងអាចរើសរូបភាពដែលយើងស្រលាញ់ពេញចិត្ត បន្ទាប់មករួចចុច OK ជាការស្រច។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s