ដំណើរការ​កម្មវិធី និង លេង Games របស់ Android ក្នុង Windows OS ជាមួយនឹង BlueStacks

BlueStacks គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើការលេង Game Android នៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលប្រើប្រាស់ Windows 7 បានដោយរីករាយ និង ពុំមានបច្ច័យអាក្រក់ណាមួយឡើយ ។ ហើយវាជាកម្មវិធីដែលលោកអ្នកមិនពិបាកក្នុងការដំឡើងនោះទេ ដោយគ្រាន់តែ double click លើ file BlueStacks_AppPlayer_Alpha.msi ដែលធ្វើការ Download ខាងលើ ។

ទាញយក (94ដង | 116.00 MB)

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s