ផ្ញើ​សារ SMS ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែ ទំនើប ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ក៏បានលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងឆាប់ រហ័សដែរ។ ហើយយើងក៏ដឹងទៀតថារាល់ការទំនាក់ទំនងគ្នាដោយការប្រើទួរស័ព្ទ, Fax, ឬផ្ញើរសារ…ជាដើមត្រូវការចំណាយថវិការ។

ថ្ងៃនេះ CM លើកយកវិធីសាស្រ្តមួយសម្រាប់ផ្ញើសារទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោក ដោយមិនគិតប្រាក់ ។

=> មុនដំបូងត្រូវបើក Browserរួចចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ www.sendmassage.com

=> បន្ទាប់មក Click ពាក្យថា Send FREE SMS

=> រួចយើង Scroll page ចុះក្រោមយើងនឹងឃើញកន្លែងដែលអោយយើងបំពេញដើម្បីផ្ញើសារ

– Moblie Number : ជាកន្លែងបំពេញ លេខកូដប្រទេស, លេខក្បាល និងលេខទូរស័ព្ទ។ Example : +855 10 123456, +855 12 123456, +855 16 123456 …

– Sender Name : ឈ្មោះអ្នកផ្ញើ

– Text message : សារដែលយើងចង់ផ្ញើ

=>រួចត្រូវបំពេញពាក្យឱ្យដូច Captcha

=> បន្ទាប់មក Scroll pageចុះក្រោម រួច Click លើពាក្យថា Send

=>ជាចុងក្រោយរង់ចាំបន្តិចតាមនាទីដែលវាឱ្យចាំដើម្បីឱ្យវាបញ្ជូនសារជាការស្រេច។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s