របៀប​ដំឡើង Windows XP រយៈ​ពេល​ត្រឹម​តែ 10 នាទី

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាការដំឡើង Windows XP វា ពិតត្រូវចំនាយពេលយូរណាស់។ ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការរង់ចាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នា យើងខ្ញុំបានខិតខំស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចឱ្យយើងធ្វើ ការដំឡើង Windows XP ត្រឹមតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ។ សូមមើលតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

មុនដំបូងយើងត្រូវធ្វើតាមវិធីធម្មតាសិន រហូតដល់ការ Format Partition។

បន្ទាប់ពី Format Partition ហើយវានឹង Restart ម៉ាស៊ីន រួចវានឹងដើរ ដល់ផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

ពេលដែលឃើញផ្ទាំងនេះយើងត្រូវចុច Shift+F10 បន្ទាប់មកវានឹងលោតចេញមកនូវផ្ទាំង Command Prompt រួចយើងត្រូវវាយពាក្យtaskmgr នៅក្នុងនោះ ។

នោះវានឹងចេញនូវផ្ទាំង Task Manager យើងត្រូវចុចលើ Tab Process បន្ទាប់មក Right Click លើពាក្យ Setup រួចជ្រើសរើសយកពាក្យSet Priorityរួចចុចពាក្យ High or Above Normal។

ការធ្វើរបស់យើងបានជោគជ័យ បន្ទាប់មកគឺយើងគ្រាន់តែរង់ចាំ 10 នាទី ជាការស្រេច៕

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s