របៀប​ Block ឬ​ Unblock​ Contact ​នៅ​ក្នុង​ Skype

កម្មវិធី Skype ជាកម្មវិធីសម្រាប់ Chat ដ៏ពេញនិយម ហើយវាអាចឱ្យអ្នកស្វែងរក Contact

ជាច្រើនដែលជាមិត្តភក្ដិរបស់អ្នក។ នៅ ក្នុងSkype អាចឱ្យអ្នក Block នូវ Contact ទាំងឡាយណាដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនងបន្តទៀត តែអ្នកក៏អាច Unblock Contact នោះវិញផងដែរក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើការទំនាក់ ទំនងឡើងវិញ។ នៅពេលដែលអ្នកបាន Block នរណាម្នាក់ហើយ នោះ Contact មួយនោះមិនអាចមើលឃើញ ឬទាក់ទងជាមួយអ្នកបានទេ។ ដូចនេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះអ្នកអាចសាកល្បង Block ឬ Unblock នូវ Contact ណាមួយដែលអ្នកមិនពេញចិត្តបាន សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ៖

របៀបទី១៖

Block
១.ដំបូងអ្នកត្រូវដំណើរការកម្មវិធី Skype ជាមុនសិនរួច Login ចូល Account របស់អ្នក
២. បន្ទាប់មកសូមរកមើល Contact ណាដែលអ្នកចង់ Block នៅក្នុង Contact List រួចចុច mouse ស្ដាំលើ Contact នោះហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ Block this User។
៣. នៅក្នុងផ្ទាំងសម្រាប់ Block អ្នកអាចកំណត់មិនឱ្យ Contact នេះមាននៅក្នុង Contact list របស់អ្នកក៏បាននៅពេលដែលបាន Block រួចក៏បាន ហើយសូមចុចប៊ូតុង Block ដើម្បីបន្តការ Block។
Unblock
អ្នកគ្រាន់តែចុច Mouse ស្ដាំលើ Contact ដែលបានBlock រួចជ្រើសរើសយក Unblock this User ជាការស្រេច។

របៀបទីពីរ៖
១. នៅក្នុង toolbar របស់កម្មវិធី Skype សូមចុចលើ Contact menu → Advanced Features → Manage Blocked Contact…

២. នៅក្នុងផ្ទាំងសម្រាប់ Block Contact នេះអ្នកអាចជ្រើសរើស Block ឬ Unblock Contact បានតាមតម្រូវការ
៣. ជាចុងក្រោយអ្នកគ្រាន់តែចុច Save ដើម្បីរក្សានូវការកំណត់របស់អ្នក៕

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s