មិនបាច់រៀន Design ក៏រចនា​ម៉ូត​ខោអាវ​បានយ៉ាងងាយដែរ

ដំបូងយើងប្រហែលជាគិតថាពិបាកណាស់ក្នុងការគូរម៉ូតខោអាវពិបាកណាស់ ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងនិងត្រូវចំណាយពេលច្រើនណាស់ ខាងក្រោមនេះអាណាចក្រអាយធី និងបង្ហាញវែបសាយមួយសម្រាប់រចនា និងកម្មងទិញបានផ្ទាល់ក៏បានដែរ ៖

  • សូមចុចលើ Find A product ៖ សម្រាប់រើសម៉ូតខោអាវ

  • បន្ទាប់ពីរើសម៉ូតដែរចង់រចនារួចមកសូមចុចលើ Create Your T-Shirts

ត្រង់កន្លែងនេះអ្នកអាចរចនាអាវបាន៖

  • រើសម៉ូតអាវបាន និងរើសពណ៌បាន
  • Upload រូបភាពចូលសម្រាប់ដាក់ជា Logo បាន
  • សរសេរអក្សរបាននៅលើអាវ
  • អាចរចនាទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយ
  • មាន Tool ក្នុងការកំណត់ច្រើន

ខាងក្រោមជាម៉ូតអាវខ្លះ៖

អ្នកចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីនោះនឹងទទួលបានការរចនាអាវយ៉ាងស្អាតមិនខាន។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s