១០ វិធីសម្រាប់់ Mount ISO Files នៅ​ក្នុង Virtual Drives

ISO File Image ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ការពារឯកសារពីការរំខាន ផ្សេងពីមេរោគ ពិសេសវាងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទម្រង់ក្នុងការ Burn Disk ។ មានកម្មវីធីជាច្រើនណាស់សម្រាប់អោយ Mount File ISO ចូលទៅក្នុង Drives ណាមួយរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ Mount file ISO របស់អ្នក៖

១, Daemon Tools Lite

ជាកម្មវិធីដែរពេញនិយមមួយដែរលអាចបង្កើតបាន 4 virtual drives។

២., SlySoft Virtual clone Drive

កម្មវិធីនេះអាចដំណើរការបានរហូតដល់ 8 Drives

៣, Pismo File Mount

៤, MagicISO Virtual CD/DVD-ROM

៥, WinCDEmu

.gBurner Virtual Drive

៧, Gizmo Drive

៨, ISODISK

៩, Virtual CDRom Control Panel

១០, StarWind Virtual CD

កម្មវិធីខាងលើជាកម្មវិធីដែរដាក់អោយប្រើឥតគិតថ្លៃងាយស្រួល តាមពិតមានកម្មវិធីច្រើនទៀតដែរមានមុខងារដូចគ្នាដែរតែភាគច្រើន ជាកម្មវិធីដែរត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ឌ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s