វិធីសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​ Remove Timeline ក្នុង​ Facebook

ការប្រើប្រាស់ Timeline ពិត ជាលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតក្នុងការស្វែងរកសកម្មភាពផ្សេងៗ តាមកាលបរិច្ឆេទរបស់អ្នក។ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមិនចូលចិត្តវាទេ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច

ជាការពិតណាស់ដើម្បី Remove Timeline ចេញពី Facebook របស់អ្នកបានដូចនេះ CM នឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដល់មិត្តអ្នកអានទាំអស់គ្នាគឺ៖

១. បើកកម្មវិធី Web Browser របស់អ្នក

២. ត្រូវពិនិត្យថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើកម្មវិធីអ្វី

ឬម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចត្រង់នេះ http://www.tlremove.com/ រួចជ្រើសរើស Web Browser របស់អ្នកជាការស្រេច

៣. បន្ទាប់មកធ្វើការដំឡើងវាទៅតាម Browser របស់អ្នក

៤. Restart កម្មវិធី Browser របស់អ្នករួចចូលទៅកាន់ Facebook Profileរបស់អ្នកទៅមើល

ថាតើវាមានខុសប្លែកអ្វីទេ។

៥.ចុងបញ្ចប់អ្នកអាច Remove Timeline របស់ អ្នកបានហើយ។ វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលមិនស្មុគស្មាញនោះទេ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យវាដំណើរការឡើងវិញសូមធ្វើតាមវិធីដូច ខាងក្រោម៖

១. កម្មវិធី Firefox ត្រូវចូលទៅក្នុង Add-on រួចជ្រើសរើសយក Add-on ឈ្មោះ Timeline Remove រួចចុច Remove ជាការស្រេច។

២. កម្មវិធី Internet Explorer ត្រូវចូលទៅក្នុង Programs and Feature រួចជ្រើសរើស Timeine Remove រួចអ្នកត្រូវ Uninstall វា។

៣. សម្រាប់កម្មវិធី Google Chrome អ្នកត្រូវមើលទៅខាងលើឈៀងខាងស្តាំក្បែរ Setting រូបសោររូចចុចលើ Icon រូបអក្សរ t រួចចុចលើសញ្ញាធិកStatue Timeline Remove ជាការស្រេច។

ដូចនេះវាពុំមានអ្វីត្រូវពិបាកឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថាការ Remove Timeline នេះបានតែនៅក្នុង Browser ណាដែលអ្នកបានដំឡើងវាតែប៉ុណ្ណោះ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s