វិធី Root Galaxy S2 (how to root Galaxy S2)

នេះឯកសារដែលខ្ញុំបានយកពីក្រុម CAUG ដែលគាំទ្រនឹងជំនួយដែល់ការប្រើប្រាស់ Android នៅប្រទេសកម្ពូជាយើង។ ឯកសារនេះគឺធ្វើឡើងដោយសមាជិក ដែលមានបទពិសោធន៍ និងធ្លាប់សាកដំឡើងដោយខ្លួនឯង។

https://khmerlaor.files.wordpress.com/2012/03/samsung-galaxy-s-ii-real-ofic-1.jpg?w=260


ជំហ៊ាននៃការធ្វើ៖

 1. ដំបូងត្រូវចូលទៅពិនិត្យមើល ប្រភេទKernel របស់ទូរស័ព្ទសិន ថាតើវាជាប្រភេទណា ដោយចូលទៅ Settings => About។
 2. បន្ទាប់មក Download CF-Root មួយណាដែលត្រូវនឹងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកពី jceooi
 3. បិទទូរស័ព្ទរយៈពេលប្រហែលជា៥វិនាទី
 4. បើកទូរស័ព្ទឡើងវិញ ដោយចុច Volume Down + Home + Power តាមលំដាប់ប្រាប់ក្នុងពេលតែមួយ
 5. ចុច Volume up នៅពេលមានការព្រមានណាមួយចេញមក
 6. បន្ទាប់មកវានឹងចូលទៅ កាន់ (Odin) Download mode ហើយ
 7. ភ្ជាប់ USB ពីទូរស័ព្ទ ទៅកុំព្យូទ័រ
 8. ពន្លា CF-ROOT ដែលបានទាញយកដាក់ directory ណាមួយ នោះយើងនឹងឯកសារដែលមាន extension ជា tar ។
 9. បើកកម្មវិធី Odin3 នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ហើយធីកលើ PDA
 10. យក tar file ដែលបានពន្លា
 11. ចុចប៊ូតុង start នៅលើ Odin3 ក្នុងកុំព្យូទ័រ
 12. នៅពេលដែល Odin3 បង្ហាញអក្សរពណ៌បែតង ថា Pass ហើយសូមដកខ្សែរចេញ
 13. បន្ទាប់ ពីទូរស័ព្ទបើក ឡើងវិញ នោះអ្នកនឹងឃើញ មាន Super User និង ClockWorkMode (CWM) manager នោះបានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក Root បានសំរេចហើយ។
រាល់បញ្ហាកើតមានសូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង!!!
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Android, Smart Phone. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s