ទាញយករូបភាពទាំងអស់ពី Facebook

ការអាប់ឡូត(Upload)រូបភាពរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងហ្វេសប៊ុកជាការពេញនិយមក្នុងការ បង្ហាញអនុសាវរីយ៍ឬសកម្មភាពនានារបស់អ្នក។ប៉ុន្តែការទុករូបថតរបស់អ្នកនៅលើហ្វេសប៊ុក មិនអាចនិងមានសុវត្តិភាពឡើយឬនិងអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយដោយសារHackerឬ ការធ្វេសប្រហែសណាមួយរបស់អ្នក។កម្មវិធី fbDownloader បង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលក្នុងការទាញយករូបភាពទាំងអស់ពីហ្វេស
ប៊ុកមិនថារបស់អ្នកឬរូបថតរបស់មិត្តអ្នកឡើយ។

fbdonwloader

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកកម្មវិធី http://www.fbdownloader.com/

កម្មវិធីនេះដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows XP ឡើងទៅ ចំណែកឯទំហំត្រឹមតែ 1MB ប៉ុណ្ណោះ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s