ប្ដូរ​ Password ​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ដឹង​នូវ​ Password ​ចាស់

ជាធម្មតា នៅពេលដែលយើងចង់ប្ដូរ Password របស់កុំព្យូទ័រគេ គឺទាមទារឲ្យយើងស្គាល់នូវ Password ចាស់ជាមុនសិនទើបអាចប្តូរបាន។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ CM បានលើកយកនូវតិចនិចថ្មីមួយមកបង្ហាញ នោះគឺយើងអាចប្តូរ Password បានដោយមិនចាំបាច់ដឹងនូវ Password ចាស់ឡើយ។ សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម ៖

មុនដំបូងយើងត្រូវ Right Click នៅលើ My Computer រួចរើសយកពាក្យ Manage

បន្ទាប់មកវានឹងចេញនូវផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

ហើយចុច OK ពេលនោះ Password របស់កុំព្យូទ័រនោះនឹងត្រូវបានប្ដូរ

យើងត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យ Local User and Groups ដែលនៅត្រង់ផ្នែកខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងពាក្យ User ដែលនៅផ្នែកខាងស្តាំរួច Right Click នៅលើ User ណាមួយដែលយើងចង់ប្តូរ Password រួចយកពាក្យ Set Password


បន្ទាប់មកចុច Proceed រួចវាយនូវ Password ថ្មីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្តូរ

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s