របៀបបិទ USB Flash Driveកុំឱ្យដំណើរការ

ជាធម្មតា ការដោត Flash ចូល ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើង គឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ របស់យើងមិនសូវមានប្រសិទ្ធិភាព រឺក៏មេរោគខ្លាំងពេកវាមិនអាចទប់ឈ្នះ នោះកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងងាយរងនូវគ្រោះថ្នាក់។ យើងមានវិធីសាស្រ្ត ៣ យ៉ាងគឺៈ

វិធីសាស្រ្តទី១ : (បិទតាម Bios)

មុនដំបូង នៅពេលយើងបើកកុំព្យូទ័រមក យើងត្រូវចូលទៅកាន់ BIOS បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង Tab Advanced រួចចូលទៅក្នុង USB Configuration បន្ទាប់មកយើងត្រូវកែត្រង់កន្លែង USB Functions ដោយកែវាទៅជា Disableពេលនោះ Port USB របស់យើងនឹងត្រូវបានបិទ

វិធីសាស្រ្តទី២ : (បិទតាម Registry)

ដំណើរការ Registry Editor (regedit).

  1. ចូលទៅកាន់ទីតាំង registry key:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
  2. បើក value name : Start
  3. ផ្លាស់ប្តូរ Value ពី 3 ទៅ 4 ដើម្បីបិទ Flash Drive។
  4. បើចង់បើកវិញគ្រាន់តែកែរតម្លៃទៅ 3 វិញជាការស្រេច។

វិធីសាស្រ្តទី៣ : (បិទតាមកម្មវិធី)

Download

ចំណាំៈ វិធីសាស្រ្តទី២ និងទី៣ ត្រូវ Restart Computer ឬ Log off Windows ជាការស្រេច។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s