កម្មវិធីមើលទូរទស្សន៍ខ្មែរលើអ៊ីនធឺណិត

Mekong TV ជាកម្មវិធីសម្រាប់មើលទូរទស្សន៍តាម Online។ វាជាកម្មវិធីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Mekong Net ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់មើលទូរទស្សន៍មួយនេះ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានទូរទស្សន៍នៅផ្ទះ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមាន Internet ទើបអាចប្រើកម្មវិធីនេះបាន។ ធានាថាពិតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
ទំហំ 4.63 MB
អាចប្រើបានរហូត
អាចមើលបាន១២បុស្តី៍បានដូចជា៖ បាយ័ន អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទទក អប្សរា TV3 TV5…

 

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s