ធ្វើម៉េចទើបអាច Copy អត្ថបទចេញពីរូបភាពបាន?

លោកអ្នកប្រាកដជាមានបញ្ហា ជាមួយការ Copy អត្ថបទចេញពីរូបភាពហើយមែនទេ? ពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀប Copy ដូចខាងក្រោម ៖

1. បើក Microsoft Office OneNote (អាចជា Version 2010 ឬ 2007)

2. បន្ទាប់មកទាញយកឯកសាររូបភាពដាក់ចូលក្នុង Microsoft Office OneNote

3. ហើយចុច right-click លើរូបភាព

4. រួចចុចយកពាក្យថា Copy Text from Image

 

បន្ទាប់មកបើក Notepad ឬ Microsoft Word រួច right-click ហើយចុចយក Paste ជាការស្រេច ។

ចំណាំ៖

 

  • អក្សរដែល Copy បានមានតែពុម្ពអក្សរអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ
  • អក្សរដែល Copy ហើយ មិនប្រាកដថា ត្រឹមត្រូវ 100% ទេ
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s