របៀប​លុប​ Items ​មួយ​ចំនួន​ចេញ​ពី​ Right Click Menu

នៅថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានរកឃើញនូវគន្លឹះថ្មី មួយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Windows ។ដូច្នេះហើយយើងចង់ចែករំលែកឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរ។ គន្លឹះនោះគឺវិធីលុប Items មួយចំនួនចេញពី Right Click Menu។ សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម

មុនដំបូង យើងត្រូវបើក Run (Start + R) រួចវាយ Regidit

បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង  HKEY_CLASSES_ROOT \ * \ shellexe \ ContextMenuHandlers រួច Right Click នៅលើ Item ណាដែលយើងចង់លុប រួចយកពាក្យ Delete

បន្ទាប់ពីលុបរួចហើយ យើងត្រូវចុច Log Off កុំព្យូទ័រ ពេលកុំព្យូទ័របើកមកវិញ នោះវានឹងបាត់ Item ចេញពី Right Click បានដោយជោគជ័យ។
សូមរីករាយជាមួយនឹងគន្លឹះថ្មីៗរបស់យើងបន្តទៀតណា៕

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s