ចង់បិទមិនឲ្យចុចម៉ៅស្តាំ និង ចម្លងអត្ថបទ​ចេញ​​ពី​​​គេហទំព័រ​ដែរទេ?

មានគេហទំព័រតិចតូចប៉ុណ្ណោះដែលមិនអនុញ្ញាតិឲ្យយើងធ្វើការ ម៉ៅស្តាំ ឬ ក៏ចម្លងអត្ថបទចេញពីគេហទំព័រ ដែលនេះជាការការពារពីក្រុមHack ឬក៏ជាការជៀសវាងកុំឲ្យមានអ្នកចម្លងនូវឯកសាររបស់គេចេញផងដែរ។    តែពេលនេះមិត្តអ្នកអានក៏អាចបិតកុំអោយគេម៉ៅស្តាំ (Disable Right Click) ឬក៏បិទកុំឲ្យគេជ្រើសរើស (Disable Text Select) ដើម្បីចម្លងនៅលើគេហទំព័រអ្នកបានយ៉ាងងាយ ដោយគ្រាន់ តែធ្វើការចម្លងកូដ  (Javascript) ខាងក្រោម យកទៅដាក់នៅចន្លោះ Tag <head>…</head>តែប៉ុណ្ណោះ

ទាញកូដបិទកុំអោយម៉ៅស្តាំ (Disable Right Click) ទីនេះ

កូដបិទកុំឲ្យជ្រើសរើអត្ថបទ (Disable Text Select) ទីនេះ

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s