១២. បន្ថែមប៊ូតុងចែករំលែកទៅឲ្យអត្ថបទ

ប៊ូតុងចែករំលែក គឺជាប៊ូតុងដែលអាចឲ្យអ្នកទស្សនាចែករំលែកអត្ថបទរបស់យើងទៅកាន់មិត្តភក្តិ ដទៃទៀត តាមរយៈបណ្តាញសង្គមជាច្រើន ដូចជា Facebook,Google+,Twitter និង ជាច្រើន ទៀត។
ដើម្បីបន្ថែម មុនដំបូងយើងចុចលើ ការកំណត់នានា រួចចុចលើ ការចែករំលែក

បន្ទាប់មកវានឹងមានបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម

ដូចរូបខាងលើ ដើម្បីបន្ថែមប៊ូតុងយើងគ្រាន់តែចាប់ទាញ រូបអាខុន នៃបណ្តាញសង្គមទាំងនោះ មកដាក់កន្លែង ដូចដែលបានចង្អុល(ដាក់មួយណាក៏បាន) ជាការស្រេច ។

ខាងក្រោមនេះគឺជា លទ្ធផលនៃការបន្ថែមប៊ូតុងចែករំលែករបស់យើង

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s