១៣. របៀបដាក់រូប អាយខុន

រូប អាយខុន គឺជារូបតំណាងឲ្យប្លុករបស់យើង ដែលវាបង្ហាញនៅលើ Title Bar និង Address Bar។ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប នៃការដាក់រូប អាយខុន
ចូលទៅកាន់ ការកំណត់នានា បន្ទាប់មកចុចលើ ទូទៅ

នៅពេលនេះវានឹង បង្ហាញទំព័រមួយ ដូចរូបខាងក្រោម

ដូចរូបខាងលើនេះ គឺយើងចុចលើប៊ូតុង Browse ដើម្បីស្វែងរករូបភាពតំណាងសម្រាប់ប្លុករបស់យើង បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង អាប់ឡូដរូបភាព ដើម្បីធ្វើការអាប់ឡូដរូបភាពនោះ។
បន្ទាប់ពីយើងអាប់ឡូដរួចហើយវានឹងបង្ហាញទំព័រមួយទៀត ដែលអាចឲ្យយើងតំរឹមរូបភាព។

បន្ទាប់ពីធ្វើការតំរឹមរួចហើយ យើងចុចលើប៊ូតុង ច្រឹបរូបភាព។ បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ ត្រលប់ទៅជំរើសប្លុក ជាការស្រេច។

ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការដាក់រូប អាយខុន របស់យើង

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s