១៥. របៀបយកឯកសារ Flash (.swf) ឬ ហ្គេម Flash មកដាក់លើប្លុក

នៅក្នុងប្លុក WordPress វាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកឯកសារ Flash (.swf) មកដាក់លើ ប្រកាស ឬ វិដជិត ជាដើម ដែលអាចឲ្យដាក់ជា ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមាន Animation ស្អាតៗ និង ម្យ៉ាងទៀតអាចដាក់ហ្គេម សម្រាប់លេងនៅលើប្លុកបានទៀតផង។

ដើម្បីយកឯកសារ .swf មកដាក់លើប្លុករបស់យើង សូមអនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោម៖

១. មុនដំបូងយើងត្រូវមាន អាស័យដ្ឋានរបស់ ឯកសារ .swf ដែលយើងចង់ដាក់ជាមុនសិន។ ហើយ ដើម្បីដឹងអាស័យដ្ឋានរបស់ ឯកសារ .swf នៅលើគេហទំព័រ សូមចុចទីនេះ

២. យើងអាចដាក់ឯកសារ .swf នៅលើ ប្រកាសរបស់យើងក៏បាន និង នៅលើ របាខាងក៏បាន ដោយប្រើ វិដជិតមួយដែលមានឈ្មោះថា អត្ថបទ (អាចសរសេរកូដ HTML)។ តែនៅពេលនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកពីរបៀបដាក់នៅលើ ប្រកាស មកបង្ហាញ។
មុនដំបូងយើងចូលទៅ ប្រកាស រួចចុចលើ បន្ថែមថ្មី ដើម្បីបង្កើតប្រកាសថ្មី។ បន្ទាប់មកចុចលើ អក្សរកូដ HTML

. បន្ទាប់មក សរសេរកូដដូចទំរង់ ខាងក្រោម៖

ខាងក្រោមនេះគឺឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំយកអាស័យដ្ឋានរបស់ហ្គេមមួយ មកដាក់បង្ហាញ

លទ្ធផលរបស់យើង បន្ទាប់ពីបានធ្វើតាមដំណាក់កាលខាងលើ

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s