១៦. របៀប​ដាក់​ឯក​សារ audio (.mp3) នៅ​លើ​ប្លុក

នៅក្នុង wordpress វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ឯកសារ audio ដូចជាបទចំរៀង ឬ ឯកសារផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែ វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាប់ឡូដចូលទេ ដើម្បីអាប់ឡូដទាល់តែយើងទិញសេវាកម្មរបស់វា។ ដូចនេះ ដើម្បីអាចដាក់បាននោះ យើងត្រូវអាប់ឡូដឯកសារ audio របស់យើងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងសិន។
ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការដាក់ឯកសារ ចំរៀង នៅក្នុងប្រកាស
មុនដំបូងចូលទៅ ប្រកាសប្រកាសថ្មី បន្ទាប់មកចុចប្តូរពីគំហើញ ទៅជា សរសេរកូដ HTML

បន្ទាប់មកយើងសរសេរកូដដូចទំរង់ខាងក្រោម

http://address-of-file

សំគាល់: address-of-file : គឺជាអាស័យដ្ឋានឯកសាររបស់យើងដែលយើងបានអាប់ឡូដរួច
ដូចរូបខាងក្រោម

បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង ផ្សព្វផ្សាយ
ពេលនេះ ការដាក់ ឯកសារជា audio របស់យើងបានជោគជ័យហើយ តោះយើងស្តាប់ទាំងអស់គ្នា 🙂 ! 

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

2 Responses to ១៦. របៀប​ដាក់​ឯក​សារ audio (.mp3) នៅ​លើ​ប្លុក

  1. i can get the address file please help me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s