១៧. រាប់​ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា​,អ្នក​ទស្សនា​សរុប នៅ​លើ​ប្លុក

មានគេហទំព័រជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មរាប់ចំនួន អ្នកកំពុងទស្សនា លើប្លុក ឬ គេហទំព័រ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ។ តែពេលនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគេហទំព័រមួយ គឺ Histats.com ដែលផ្តល់ឲ្យយើងដឹងពីចំនួនអ្នកកំពុង ទស្សនា , ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប និង បង្ហាញពីចំនួន ទំព័រដែលបានទស្សនា ទៀតផង។
១. មុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Histats.com ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ
. បន្ទាប់ពីធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយ យើងចូលទៅកាន់ Control Panel របស់យើង រួចចុចលើ Add a website

. បន្ទាប់មកយើងវាយ អាស័យដ្ឋាន របស់ប្លុករបស់យើងចូល និង បំពេញពត៌មានផ្សេងៗដូចរូប ខាងក្រោម

៤. បន្ទាប់មក យើងចុចចូលលើ website ដែលយើងទើបតែបង្កើត

. ពេលនោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលអាចឲ្យយើងដឹងពត៌មានជាច្រើនពី គេហទំព័ររបស់យើង តែ ដើម្បីបង្កើត Counter យើងចុចលើ Counter CODE

. បន្ទាប់មក យើងចុចលើ Add new counter

៧. ពេលនោះ វានឹងបង្ហាញទំរង់ Counter ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាមដែលយើងចង់បាន។ បន្ទាប់ពីយើងស្រឡាញ់លើ Counter ណាមួយហើយ យើងចុចលើវា

៨. ដំបូង Counter របស់យើងមានតែ រាប់ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនាទេ ដូចនេះដើម្បីបន្ថែមមុខងារផ្សេង ៗ យើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសបន្ថែម ដូចរូបខាងក្រោម រួចចុច ប៊ូតុង Save

៩. បន្ទាប់ពី បង្កើត Counter រួច យើងចុចលើវា ដើម្បីយកកូដវាមកដាក់លើប្លុករបស់យើង។

១០. វាផ្តល់ជំរើសកូដជាច្រើនឲ្យយើង តែដោយសារតែនៅក្នុង WordPress វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើង ប្រើប្រាស់កូដ JavaScript ដូចនេះយើងជ្រើសរើសកូដដែលគ្មាន JavaScript។ បន្ទាប់មកយើង Copy កូដដូចដែលខ្ញុំបាន Selected ដូចរូបខាងក្រោម ។

១១. បន្ទាប់មកយកកូដនោះ ទៅ Past នៅក្នុង វិដជិត(អត្ថបទ) នៅក្នុង ប្លុករបស់យើង។ តែដោយសារ កូដ Counter នោះជា Flash ដូចនេះយើងត្រូវប្រើ tag ទើបប្រើបាន។

បន្ទាប់ពីការរួចហើយ ចុចលើប៊ុតុង រក្សាទុក ជាការស្រេច។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s