៤. របៀបប្តូរផ្ទៃខាងក្រោយ

ដើម្បីប្តូរផ្ទៃខាងក្រោយ មុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់ រាងរៅ រួចចុច ផ្ទៃខាងក្រោយ

បន្ទាប់មកយើងចុចលើប៊ូតុង Browse ដើម្បីជ្រើសរើសរូបភាពដែលយើងចង់យកមក ធ្វើជាផ្ទៃ ខាងក្រោយ រួចចុចលើប៊ូតុង អាប់ឡូត។
សំគាល់ : ជាទូទៅផ្ទៃខាងក្រោយ គេមិនយករូបភាពដែលធំណោះទេ ព្រោះធ្វើឲ្យប្លុក របស់ យើងដើរយឺត។ គេច្រើនយករូបភាពតូចល្មម រួចចាំយកធ្វើការ Repeat វាដើម្បីឲ្យពេញផ្ទៃ ខាងក្រោយ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s