ទាញ​យក​ Office 2013 សម្រាប់​ Windows 32bit និង​64bit

តើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Microsoft Office 2013 ​ឬ​នៅ? ​ប្រសិន​បើ​នៅ​ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ទាញ​យក​ដោយ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​ file torrent ​ដែល​ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ។​ នៅ​ក្នុង​ File មួយ​នេះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ Office 2013 ​សម្រាប់​ប្រើ​នៅ​លើ​ Windows 32bit និង​ Windows 64bit ​ព្រម​ទាំង​មាន​ Serial Key ​ស្រាប់។ ​គួរ​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ផង​ដែរ​ថា​ យើង​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ដាក់​ឱ្យ​លោក​អ្នក​ទាញ​យក​ម្ដង​រួច​មក​ហើយ​ ប៉ុន្តែ​នោះ​គឺ​ជា​ Office 2013 Preview ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​សាក​ល្បង​ ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ​ Office 2013 ​បាន​ចេញ​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ​ហើយ។​ ដូច្នេះ​លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ Office 2013 ​ប្រើ​ដោយ​រីករាយ៕

ទាញ​យក​ជា​ File torrent

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s