ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android នៅលើ Windows

WindowsAndroid គឺជា​មធ្យោបាយងាយៗមួយ​ដើម្បី​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Andriod នៅលើ Windows ដោយផ្ទាល់។វា​គឺ​ពិតជា​មើលទៅ​ហាក់ដូចជា​យើង​កំពុង​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ ប្រតិបត្តិការ​នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃ​របស់​អ្នក ដែល​មានន័យថា​អ្នកនឹង​ទទួលបាន​ឥតប្រយោជន៍​ពីបទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​ពេញលេញ គ្រប់​រួចរាល់​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី (app) និង settings ដូចពិតៗនៅក្នុង​ទូរស័ព្ទ។

ល្បឿន​នៃ​ដំណើរការ​គឺ​វា​មាន​ភាពស៊ីចង្វាក់​គ្នា​ជាមួយនឹង Windows ដូចជា​ដំណើរការ​បង្កើនល្បឿន hardware និង​ដំណើរការ​ដ៏​ខ្ពស់​របស់ media codecs។ វា​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ជំនាន់ ៤.០.៣ និង វា​អាច​ដំណើរការ​នៅលើ Windows Vista និង​ខ្ពស់ជាង​នេះ (រួមបញ្ចូល​ទាំង Windows 8)។

អ្នក​អាច​តម្លើង​កម្មវិធី​នេះ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ប្រសិនបើ​អ្នកមាន APK ដោយ​ងាយស្រួល​បំផុត​គ្រាន់តែ​យក file នៅក្នុង folder “DataApp” របស់ WindowsAndroid។

អ្នក​អាច​ដោ​ន​ឡូត​កម្មវិធី WindowsAndroid តាមរយៈ http:/www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/WindowsAndroid.shtml

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Android, Smart Phone. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s