ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ Mafiaya ♏

353
គោលបំណងរបស់វ៉ិបសាយខ្មែរល្អចង់បង្ហាញពីគន្លឺះនៃ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ IT (Information Technology) Programing and Network ស្ថាបត្យកម្ម Architecture នឹង​ ច្បាប់ Law ។
————————————————————————-
+Home
+Tips & Tricks
+Defination
+IT Professionals
-Programming
-Network
-Website
-Hacker
+Design
+Smart Phone
-Android
-IOS
+Repair
-Printer
-Computer
+Law
-Constitution
-List of law
+Donwload
-Application
-App_Anti-Virus
-Game for PC
-E-Book
+Google Map
+About Us
————————————————————————-
ទំនាក់ទំនងៈ
(Email:The.scarlet@yahoo.com) (Facebook: The Scarlet) (096 59 40 422) Thank you …!

Advertisements

5 Responses to ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ Mafiaya ♏

 1. អគុណចំពោះការដាក់តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្លក់របស់ខ្ញុំ!

  • khmerlaor says:

   បានជាខ្ញុំដាក់តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្លុករបស់លោកព្រោះប្លុករបស់លោកមាន
   សារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ពត៌មានវិទ្យា!!!
   លោករៀនៅសាកលវិទ្យាល័យណាដែរ?

 2. SB says:

  មានកម្មវិធីបង្កើតប្លុក ទេបង​ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s