ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ Mafiaya

353
គោលបំណងរបស់វ៉ិបសាយខ្មែរល្អចង់បង្ហាញពីគន្លិះនៃ ពត៌មានវិទ្យា IT (Information Technology)Programing and Network និង ច្បាប់ Law។
————————————————————————-
មានដូចជាៈ
+គន្លះខ្លីៗ
+សទ្ទានុក្រម
+IT Professionals
-Programing
-Network
-Website
-Hacker
+Design
-Photoshop
+Download
-កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
-App_Anti_Virus
-Game PC
+Phone
-IOS
-Android
+Repair
-Printer
+ច្បាប់
-រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
-បញ្ជីរច្បាប់
+Google Map
+ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ
————————————————————————-
ទំនាក់ទំនងៈ
(Email:Thescarlet@zoho.com) (Facebook: The Scarlet) Thank you …!

5 Responses to ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ Mafiaya

 1. អគុណចំពោះការដាក់តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្លក់របស់ខ្ញុំ!

  • khmerlaor says:

   បានជាខ្ញុំដាក់តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្លុករបស់លោកព្រោះប្លុករបស់លោកមាន
   សារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ពត៌មានវិទ្យា!!!
   លោករៀនៅសាកលវិទ្យាល័យណាដែរ?

 2. SB says:

  មានកម្មវិធីបង្កើតប្លុក ទេបង​ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s