ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ Mafiaya

353
វ៉ិបសាយMafiaya90 គឹមានន័យថា (Mafiaya) គឺជា កំពូលអធិរាជ  បានន័យថា ៩លេខស្តេច មិននៅក្រោមគេ ហើយធ្វើអ្វីតែងតែឈ្នះ គ្មាននាក់ណាខ្លាំងដូចខ្លួន ភាពអង់អាចខ្លាហាន។
គោលបំណងរបស់វ៉ិបសាយចង់បង្ហាញពី ពត៌មានវិទ្យាIT (Information Technology)និងច្បាប់Law។
————————————————————————-
មានដូចជាៈ-គន្លះខ្លីៗ
-សទ្ទានុក្រម
-Website E-Commerce
-Network
-Hacker
-Download
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
Game
-Phone
Android
-ច្បាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
-Google Map
-ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ
————————————————————————-
បរិយាយៈ
នេះជាស្នាដៃរបស់Mafiayaពិតៗ ហើយជានិសិ្សតនៃសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
ទំនាក់ទំនងៈ
(Email:Boramey_098@yahoo.com) (Facebook:Ai Mafiaya) Thank you …!

6 Responses to ស្ថាបនិកវ៉ិបសាយ Mafiaya

 1. អគុណចំពោះការដាក់តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្លក់របស់ខ្ញុំ!

  • khmerlaor says:

   បានជាខ្ញុំដាក់តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្លុករបស់លោកព្រោះប្លុករបស់លោកមាន
   សារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ពត៌មានវិទ្យា!!!
   លោករៀនៅសាកលវិទ្យាល័យណាដែរ?

 2. SB says:

  មានកម្មវិធីបង្កើតប្លុក ទេបង​ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s